top of page

Vakansa om att välja Omocom som försäkringspartner

Robin Rushdi Al-Sálehi är entreprenören och grundaren av Vakansa, det Uppsala-baserade bolaget vars mål är att få fler att samnyttja befintliga lokaler och sociala ytor under de timmar som de inte nyttjas av ordinarie hyresgäst, och samtidigt öka engagemanget hos det lokala föreningslivet. I dagsläget förmedlar Vakansa lokaler i Storstockholm, Malmö och Uppsala men planerar att expandera till fler städer. För den ordinarie hyresgästen medför detta bland annat att tjäna en extra slant, och för de som hyr timvakanser att dra ned på sina kostnader.


Men Vakansa vidhåller att det är miljön, civilsamhället och kulturlivet som gör den största vinsten. För Robin, med akademisk bakgrund inom stadsplanering och hållbar utveckling från Uppsala universitet, är miljö- och samhällsfrågor en hjärtefråga. Han menar att vi behöver bygga våra städer utifrån människorna och samhällets behov, och inte från ekonomisk vinstmaximering. Förhoppningen och målet är att Vakansas insats gör att lokala föreningsliv får ett ökat engagemang samt minskade kostnader.


Att en försäkring är lika med trygghet råder det ingen tvekan om, och både Vakansa och Omocom är eniga om att försäkringslösningen som nu finns på plats gör att fler faktiskt kommer att dela med sig av sina lokaler och ytor.

Det självklara valet


Redan innan insuretechbolaget ens hade namnet Omocom kom Robin i kontakt med bolaget. ”Vi hörde av oss till Omocom efter att ha läst en artikel i en tidning omkring 2018/2019. Vi sökte efter en försäkringslösning redan då och Omocom var de enda som arbetade med försäkringsprodukter i delningsekonomin blev dem det självklara valet” berättar Robin. Han säger att Omocom skiljer sig från andra leverantörer i branschen genom att man är mån om att försäkrar tillgångar som delas av många. Istället för en mer traditionell försäkringslösning ser man bortom ägande och fokuserar på de delningsekonomiska nyttor som växer sig starkare och kommer bli framtiden, menar Robin. Och Robin har helt rätt. Omocom’s CMO Sara Forsberg berättar om samarbetet: ”Omocom verkar för att använda befintliga resurser och tycker därför det har varit särskilt viktigt och kul att ta fram en försäkringsprodukt specifikt för plattformar som Vakansa, som verkar för att hyra ut lokaler, butiker och ytor när de inte används. Vi hoppas att vår försäkring får fler att våga ta steget att hyra ut sina lokaler och boenden när de inte används”.

Vakansa i korhet - Win-win-win

  • Samnyttja lokaler – Minska miljöpåverkan och lediga tidsvakanser samtidigt

  • Ökar engagemanget i lokalt förenings- och kulturliv

  • Hyresgäster drar ned på kostnader och/eller tjänar en extra slant

För hållbara städer Att optimera användandet av befintliga lokaler istället för att bygga nytt har en enorm påverkan på miljön, vilket både Vakansa och Omocom jobbar för att främja. Omocoms motto ”keeping products in use” syftar till precis just detta, att använda befintliga resurser. Båda bolagens visioner harmoniserar med varandras, vilket gör samarbetet till en perfekt match. Vakansas VD Robin Rushdi Al-Sálehi avslutar:

"Att möjliggöra för delningsekonomin genom att främja en av de viktigaste trygghetsfaktorerna, försäkring, gör att ett nytt ekosystem av alternativ på marknaden kan etableras och på ett attraktivt sätt konkurrera mot traditionellt absolut ägande".

Läs mer om Vakansa: https://vakansa.se/

bottom of page