top of page

Vad är ”e-waste” och vad kan vi göra?

E-waste är engelska för elavfall är nu världens snabbast växande avfallsström. Den globala elektroniska avfallsproduktionen nådde rekordhöga 53,6 miljoner ton år 2019, och var en ökning med 21 procent på bara fem år. Man har räknat ut att tillverkning av en enda mobiltelefon genererar i hela 86 kilo avfall och det är elektroniska produkter som t ex laptops och mobiltelefoner som toppar listan över de prylar som ger högst avfallsavtryck, jämfört med exempelvis kläder och nötkött.


Få har väl undgått FN:s IPCC-rapport kring klimatförändringar och dess konsekvenser, samtidigt som det kan vara svårt att se hur en själv kan bidra och hjälpa till i det stora världs-sammanhanget. Ingen kan göra allt osv, men med små medel och smarta val kommer vi en bit på vägen. Här kommer en lättförstådd mini-artikel om ”e-waste”, elavfall, och vad man kan göra för att hjälpa till.

Vad är el-avfall?


Allt som drivs med sladd eller batteri klassas som elavfall. Exempel på elavfall är glödlampor, kameror, batteridrivna leksaker, datorer, mobiltelefoner, borrmaskiner och vitvaror. Elektronikavfall klassas som farligt avfall och är skadligt för båda hälsa och miljö, varför elavfall behöver sorteras och hanteras särskilt än andra typer av avfall.

Det är bra att återvunnet material tas till vara, men samtidigt är vår höga konsumtion av elprylar ohållbar och påverkar miljön i stor utsträckning. Ju längre livslängd vi har på vår elektronik, desto mindre blir de skadliga miljöeffekterna. 

Hur hjälper Omocom till att minska elavfallet?


Förutom Omocoms engagemang och medlemskap i Europeiska EUREFAS och nordiska Cradlenet som verkar för att öka främja användandet av befintliga prylar samt öka medvetenheten om dess miljöpåverkan hos privatpersoner, företag och offentlig sektor har Omocom tagit fram en försäkringslösning skräddarsydd för specifikt för begagnad elekronik. Syftet är att sänka tröskeln som många har inför att köpa begagnade elektronikprodukter, och att minska klimatpåverkan genom att erbjuda en cirkulär försäkring. Omocom samarbetar med cirkulära och seriösa återförsäljare av begagnade produkter som även erbjuder den cirkulära försäkringen. Återförsäljarna tar dessutom tar hand om reparation av produkten om den är trasig, eller byter till en ny begagnad produkt om reparation inte är möjlig. Elavfallet sorteras så att det kan återvinnas och användas i nya produkter. Försäkringen från Omocom är en allrisk (drulle)-försäkring som gäller i ett år från köp, med möjlighet till ytterligare 1 års förlängning och erbjuds i samband med köp av din nygamla produkt hos någon av våra samarbetspartners. Genom att förlänga livslängden och göra det tryggare att köpa begagnad elektronik minskar vi klimatpåverkan markant.


Hur kan jag som privatperson hjälpa till?


Var rädd om din telefon och behåll den några år längre! En mobiltelefon används i snitt ca 2 år innan den kastas, men kan hålla mer än dubbelt så länge om den tas om hand på rätt sätt. Använd skärmskydd och skal, gärna med gummikanter som skyddar.

Ladda mobilen ofta så håller batteriet längre! Dagens mobiltelefoner behöver inte laddas ur helt innan man laddar igen – en vanlig missuppfattning.

När det är dags för ny elektronik – Lämna in det gamla till återvinning. Elektronikprodukter kan lämnas på återvinningscentraler och miljöcentraler, i insamlingsbehållare i affärer och köpcenter och även där du köper ny (nygammal!) elektronik. Släng inte elavfall i vanliga soporna!

Köp begagnad och renoverad elektronik av hög kvalitet av återförsäljare som t ex Inrego eller Refurbly. Omocom rekommenderar då givetvis att du köper till en cirkulär allrisk-försäkring som skyddar bl.a. mot allrisk-skador.


Tack vare samarbetspartners som Inrego, Refurbly, Blocket, Billigteknik.se, ForallPhones med flera gör vi det ännu tryggare att handla begagnat och minska klimatpåverkan jämfört med att köpa nytt. För en grönare framtid.


Källor: https://www.statista.com/topics/3409/electronic-waste-worldwide/ https://avfallsverige.se https://www.naturvardsverket.se

bottom of page