top of page

Omocom ny medlem i EUREFAS

EUREFAS är kort för European Refurbishment Association och är en förening som representerar refurbishment-industrin i Europa. Föreningen EUREFAS, med säte i Bryssel, har som främsta uppdrag att gå i dialog med europeiska institutioner och föreningar för främja användandet av befintliga renoverade produkter, precis såsom de renoverade elektronikprodukter som Omocom försäkrar.


Tillsammans med marknadsledande Back Market och Refurbed är svenska insuretech-bolaget Omocom nya medlemmar i EUREFAS, vilka samtliga är dedikerade att stötta den cirkulära ekonomin.


Tillsammans mot en grönare värld

EUREFAS informerar om fördelarna och de positiva effekterna av ’Refurbished’-industrin, och har som målsättning att öka konsumenternas medvetenhet genom att dela information om branschen, både till media och offentliga förvaltningar, samtidigt som man vill öka samarbetet mellan aktörer inom refurbished-sektorn. Aktörerna delar information och sina ’best practices’, bästa praxis, och hjälps åt att förespråka och uppmärksamma frågor inom en hållbar marknad och det fortsatta byggandet av en cirkulär ekonomi.

"Omocom lever och andas för att stötta företag inom cirkulär ekonomi med skräddarsydda försäkringslösningar, så att bli medlem i EUREFAS som dess första europeiska InsurTech premiummedlem är verkligen en stor ära. Som en del av EUREFAS kommer Omocom att ägna sig åt att bygga en stark renoveringsindustri i Europa och en grönare värld ", säger Damian Roach, regionchef för Sydeuropa på Omocom.

Omocom’s försäkring för renoverade elektronikpodukter erbjuds bland annat via svenska Inrego och Refurbly, samt hos Portugisiska ForallPhones.


‘Refurbished’ på Svenska


Översättes det engelska ordet refurbished till svenska är den ordagranna översättningen renoverad, men i sammanhanget är rekonditionerad eller fabriksrenoverad bättre beskrivningar av ordet. Ordet syftar till att något, t ex en elektronisk produkt såsom en mobiltelefon, är återställt i ett tekniskt skick motsvarande nyskick.


Läs mer om EUREFAS https://www.eurefas.com/

bottom of page