top of page

Omocom inleder nytt samarbete med Vakansa

Vi fortsätter att leverera försäkringslösningar för bostäder och lokaler! Omocom, som nyligen gick ut med vårt första samarbete i bostads- och uthyrningsbranschen fortsätter i samma spår! Denna gång i samarbete med Vakansa, ett bolag vars affärsidé är att nyttja befintliga lokaler under tidpunkter på dygnet som de står tomma, och hyra ut för rimliga priser till aktörer som behöver en lokal under specifika timmar eller dagar.

Typen av lokaler som förmedlas kan vara allt mellan skolor, kontorslokaler, yogastudios och biografer, vilka är utspridda över hela landet. I förlängningen kommer Vakansa även att erbjuda ytvakanser, vilket kan vara lite udda ytor såsom t.ex. väggar, tak eller gröna ytor som kan användas för exempelvis solceller, målningar, utegym eller kolonilotter.


Lokalhyra är idag en av de tyngsta utgifterna för många föreningar, organisationer och företag. Den rådande situationen, med en betungande pandemi, har inte direkt gjort det lättare utan har lett till att många behöver inventera sina utgifter och göra anpassningar för att få verksamheten att gå ihop. Här fyller Vakansa ett syfte genom att göra det möjligt för ordinarie hyresgäster, t.ex. en skolverksamhet, att få en extra hyresinkomst, och enkelt för hyrestagare, t.ex. en förening, att få tillgång till prisvärda och passande lokaler. I och med Omocoms försäkringslösning kan båda parter, hyresgäst och värd, känna sig helt trygga om någonting oförutsett skulle hända under uthyrningstiden.


"Vakansas affärsmodell går ut på att göra det så enkelt som möjligt för både uthyrare och hyresgäster att samnyttja lokaler. Därför var Omocoms försäkring en 'no brainer' för att vi ska kunna vässa vårt erbjudande och göra samnyttjandet så riskfritt som möjligt" säger Vakansas grundare och VD Robin Al-Salehi om samarbetet med Omocom.

Miljö och hållbarhet har länge stått i fokus för Vakansas grundare och VD Robin Al-Salehi som har bakgrund som Hållbarhetschef på Uppsala Kommuns Industrihus i Uppsala och har en akademisk bakgrund i stadsplanering och hållbar utveckling från Uppsala universitet. Redan innan coronakrisen fanns behov av att matcha lokalbehovet med efterfrågan - och behovet förutspås fortsatt att öka. Omocom tror att förmedling av tomma lokaler kommer att bli extra viktigt efter Corona, som tyvärr har lämnat många fastighetsägare med tomma lokaler.


”Omocom verkar för att använda befintliga resurser och tycker därför det har varit särskilt viktigt och kul att ta fram en försäkringsprodukt specifikt för plattformar som Vakansa, som verkar för att hyra ut lokaler, butiker och ytor när de inte används. Vi hoppas att vår försäkring får fler att våga ta steget att hyra ut sina lokaler och boenden när de inte används” säger Omocom’s Richard Du Rietz, Head of Strategy och tidigare CFO på bostadsförmedlingsplattformen Qasa.

Utöver att förmedla tomma lokaler och ytor via är det sociala minst lika viktigt för Robin Al-Salehi. Vakansa gör även föreningslivet, kulturlivet och civilsamhället en tjänst.

”Om företagen är samhällets muskler, staten samhällets ryggrad, så är föreningslivet, kulturlivet och civilsamhället samhällets nervsystem. I stundande pandemi så behöver vi ge nervsystemet rätt stimulans för att vi människor ska hitta vår nya, så kallade, work-life balance post-corona” säger Robin Al-Salehi.

Såhär glada är vi över samarbetet med Vakansa! ☝🏼 Med i bild, från vänster: Emanuel Badehi Kullander (CIO och medgrundare, Omocom), Sara Forsberg (CCO, Omocom), Robin Al-Salehi (CEO och grundare, Vakansa), Makida Barbour (Customer Success Manager, Omocom)


#insurtech #omocom #vakansa #circulareconomy #letsgo

bottom of page