top of page

Omocom expanderar ut i Europa

Uppdaterat: 20 apr. 2021

Finansinspektionen har godkänt Omocoms ansökan om tillstånd att distribuera försäkringar inom Europa. Tillståndet avser flertalet Europeiska länder, såsom: Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Detta informerar Finansinpektionen om i en underrättelse som skickats till berörda tillsynsmyndigheter i samband med att ansökan godkändes den 22 september 2020. Vi på Omocom är oerhört glada över denna nyhet som sammanflätas väl med strategiska beslut om att inom kort kliva in på bl.a. den Portugisiska marknaden med både befintliga och nya plattformar.


Bild: Omocom-familjen Inom en månad får Omocom påbörja distribution av försäkringar inom ovan nämnda Europeiska länder.

#expansion #insurtech #circulareconomy #omocom #insurances

bottom of page