top of page

Omocom blir medlem i 'One Green Label' Digital Coalition - Ett europeiskt partnerskap

"One Green Label" Digital Coalition uppmanar alla europeiska ledare inom hållbarhet inom den digitala sektorn att ansöka om medlemsskap, och självklart ska Omocom vara en del av detta! InsurTech-bolaget Omocom är nu därför en stolt medlem i partnerskapet, tillsammans med andra stora aktörer och starka varumärken såsom Fairphone, Media Markt, Recommerce Group, Re Ware, Remarketed, med flera.


Genom att gå med i denna koalition kommer vi att meddela den Europeiska kommissionen, via ett brev, att de kan diskutera med företagen hur vi kan göra vår sektor mer hållbar.


Målet är att påskynda den hållbara digitaliseringen av den europeiska ekonomin, och se till att den är tillgänglig för alla medborgare för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer om 'One Green Label' här: https://www.onegreenlabeldigital.eu/

bottom of page