top of page

Dina försäkringar ny riskbärare för Omocom

Det är officiellt! Dina försäkring och Omocom har sedan en tid tillbaka varit i dialog, och sedan januari 2022 är det officiellt att försäkringsbolaget och försäkringsförmedlaren nu ingår samarbete. Initialt fokuserar man på motor och affärer inom fordonsdelning, men är öppen inför flera marknader och typer av affärer i framtiden.


Såhär säger Johan Nordlöf, chef Partner på Dina försäkring AB, om samarbetet med insuretech-bolaget Omocom:

Det finns ett snabbt växande utbud av delningsplattformar för motorfordon och de som delar med sig vill kunna försäkra sina fordon, säger Johan Nordlöf chef partner på Dina AB. Vi vill stötta den framväxande delningsekonomin, tillgodose de försäkringsbehov som finns och därmed kunna vara med och bidra till en hållbar utveckling samt att användandet av befintliga resurser ökar. Tack vare samarbetet med Omocom får vi nu den möjligheten och kan på ett kostnadseffektivt sätt se till att användare av delningsplattformar får den trygghet de vill ha och behöver.

Om dina försäkringar:

Dina Försäkringar består av sex fristående försäkringsbolag med kontor på flera orter runt om i Sverige. Alla de lokala företagen har sina egna namn men har varumärket Dina Försäkringar gemensamt. Dina försäkringar är landets sjätte största sakförsäkringsbolag och försäkrar över 144 000 hushåll, 40 000 gårdar och 35 000 företag.


Läs hela pressmeddelandet från Dina försäkringar här: Dina försäkringar blir en del av den cirkulära ekonomin

bottom of page