top of page

Agenda 2030 och de globala målen

Ni känner säkert igen den färgglada bilden med de 17 rutorna som var och en står för ett globalt mål som ska uppnås till år 2030. Det var 2015 som FN:n medlemsländer accepterade och antog sig målen som kallas för Agenda 2030, vilket förenklat kan beskrivas som en universell agenda för hållbar utveckling.


De globala målen har i sin tur 169 delmål och ännu fler punkter för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Med Globala målen har världens ledare åtagit sig till att uppnå fyra följande punkter till år 2030, vilka är:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.

  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

  • Att främja fred och rättvisa.

  • Att lösa klimatkrisen

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna – och Globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla!"

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet för kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Omocoms visioner och mål om att hålla befintliga prylar i användning och att skapa trygghet genom att skapa försäkringar anpassat för delningsekonomi knyter an till flera av de globala målen. Vad är skillnad på 'Agenda 2030' och 'globala målen'?


Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och Globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Globala målen ingår i en bredare agenda för hållbar utveckling som kallas Agenda 2030. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer i september 2015 och även då formulerades de 17 Globala målen och 169 delmålen. Hur går det för världens länder att genomföra globala målen? Det är långt kvar till 2030, vilket också syns i rapporterna - Men hoppet är inte ute än, vilket gör att det är väl lönt att fortsätta kämpa! Följande länk uppdateras löpande med information om hur varje land ligger till: https://dashboards.sdgindex.org/ Här kan du läsa både statiska rapporter, samt klicka dig runt på en interaktiv karta för att se hur varje land ligger till i respektive delmål. Välj antingen att sortera på ett specifikt land eller delmål, och se hur kartan och färgerna förändras i förhållande till hur målen har uppfyllts. Tips! Bokmärk och spara länken i din webbläsare för att hålla koll på hur målen står till. Källa: https://www.globalgoals.org/bottom of page