top of page

100% av Omocoms skadedrabbade kunder kan tänka sig att hyra ut igen

I de skaderegleringsärenden som Omocoms skaderegleringsteam har hanterat under Juni och Juli 2020 har samtliga som svarat på enkäten sagt att de kan tänka sig att hyra ut och/eller transportera sina prylar igen! Det är feedback som vi är otroligt stolta och glada över, och visar att vi lyckas med att skapa återkommande kunder som vågar och vill hyra ut igen. Detta är möjligt tack vare de plattformar som vi samarbetar med, som även de jobbar mot hållbar, resurseffektiv och miljövänlig konsumtion 🌎


Vi frågade Omocoms fantastiska skaderegleringsteam direkt varför de tror att de feedbacken är så pass positiv. Michaela Beutler Fristål, Skaderegleringsproffs, svarar.

"Vi förklarar våra beslut på ett sätt som är lätt att förstå, och krånglar inte till det genom att hänvisa till långa klasuler i försäkringsvillkor. Det är vårt jobb att förenkla det mot kunden"

Nöjda kunder är högsta prioritet - Även fast Omocom är ett B2B-företag betraktar vi våra kunders kunder som våra egna och se till att de är nöjda. När, eller snarare om, en skada sker är Omocoms mål att uthyraren ska vara så pass nöjd och trygg med försäkringen och skadehanteringen att de kan tänka sig att hyra ut igen. Omocom, kunderna och klimatet har dessa två att tacka ✌🏼


Omocoms skadereglerings-specialister Michaela Beutler Fristål och Magdalena Khallagi i matchande outfits.

#claimsmanagement #happyclients #skadetanter #omocom #insurtech #circulareconomy

bottom of page