car_nature.jpg

FÖRSÄKRING, ON DEMAND

Säkra uthyrningar med Omocoms försäkringslösningar

Visste du att en bil står parkerad i snitt 93% av sin livstid? Onödigt tycker vi på Omocom som vill att fler ska inse fördelarna med att dela. Därför är våra försäkringar för fordon speciellt framtagna och anpassade för uthyrning, oavsett om det gäller personbil, husvagn, husbil eller trailers. Vi försäkrar det mesta på hjul, oavsett om man står parkerad eller är ute på äventyr. Omocom's lösningar är ämnade att skapa trygghet, både för den som hyr ut och för den som hyr - för att fler ska våga dela.

conversion_ico.png

Ett konverteringsverktyg

Våra försäkringslösningar skapar maximal trygghet på er plattform och gör att fler vågar ta steget att både börja hyra ut sitt fordon till andra samt att fler vågar hyra fordon från andra privatpersoner. Våra lösningar har även en stor effekt på snittvärdet per transaktion då man helt enkelt vågar dela mer värdefulla fordon.

fraud_ico.png

Reducerar antalet skador och bedrägerier

Vår riskmotor har en unik förmåga att lokalisera risk vilket möjliggör individuella riskberäkningar för varje enskild transaktion i realtid. Vår inbyggda riskbedömning minskar och motverkar även bedrägeri.

return_ico.png

Skapar återkommande konsumenter

Vi ser era kunder som våra kunder och gör således allt i vår makt för att de ska fortsätta konsumera hållbart. Idag uppger 9 av 10 kunder att de tänker fortsätta hyra ut sin egendom, trots att den blivit skadad under en uthyrning och trots att ägaren av egendomen alla gånger inte har fått ersättning.

"Trygghet är en grundpelare för vår verksamhet. Därför känns det super att kunna erbjuda detta till våra kunder via Omocom som verkligen levererar försäkringar anpassade för uthyrning"

Herman Treschow, Director Nordics MyCamper

 

UTHYRNING AV PERSONBIL

Trygga uthyrningar med Omocoms försäkringar

Vår försäkring för personbil är speciellt framtagen och anpassad för uthyrning och täcker där ordinarie försäkringsskydd brister. Omocom's försäkring för fordon erbjuds som en obligatorisk gruppförsäkring vilket innebär att samtliga uthyrningar via plattformen automatiskt är försäkrade under uthyrningstiden. Vi skyddar fordonet mot skada, stöld eller förlust, samt tillhörande utrustning och interiör för skador som sker i hela Norden, som inte ersätts av ordinarie försäkring. Skulle skadan täckas av ordinarie försäkringsskydd så täcker Omocom's försäkring självrisken.

heap.png
1280px-GoMore_Logo.svg.png
Bloxcar_logo.png
myc.png

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

Skador på fordonet och utrustning samt interiör, inklusive reservdelar av samma bilmärke

bock_green.png

Stöld eller förlust av fordonet samt vid bedrägeri

bock_green.png

Transport av fordonet, föraren och passagerare vid skada, driftstopp, olycksfall eller sjukdom. Hemresa för förare och passagerare betalas till hemorten i hela Norden

bock_green.png

Vägassistans ingår

bock_green.png

Självriskeliminering på ordinarie försäkring om denne överstiger 5 000 SEK

bock_green.png

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR

Normalt slitage

x.png

Skador som är mindre än 5 cm i diameter

x.png

Fysiska skador (personskada)

x.png

Skada, stöld eller förlust av personliga tillbehör som lämnats i fordonet

x.png

Utökad försäkringslängd från 30 dagar

-

+

Idag är den maximala försäkringslängden i vår produkt 30 dagar, men denna kan utökas om behov finns.

Självrisk

-

+

Vi kan erbjuda olika nivåer av självrisker mot kund. Dessa påverkar premiesättningen så ju högre självrisk, desto lägre premie. Vid en hög premie kan vi även erbjuda kund att teckna en självriskeliminering.

Erbjudande om självriskeliminering

-

+

Utöver vår obligatoriska gruppförsäkring som agerar som ett grundskydd där ordinarie försäkringsskydd brister (exempelvis trafikförsäkringen) så kan vi även erbjuda kunden att teckna en frivillig försäkring som eliminerar eller reducerar självrisken för Omocoms försäkring.

Maximalt ersättningsbelopp

-

+

Genom att sätta ett maximalt ersättningsbelopp för vad försäkringen ersätter kan vi sänka premien ut mot kund och detta gör vi i samråd med våra plattformskunder och deras behov. 

Övriga tillval

-

+

Vi kan även inkludera saker såsom feltankning, nyckelförlust, bonusförlust, spill på klädsel och mycket mer vid behov, det kan dock påverka premien.

TILLVAL

"Trygghet är en grundpelare för vår verksamhet. Därför känns det super att kunna erbjuda detta till våra kunder via Omocom som verkligen levererar försäkringar anpassade för uthyrning"

Herman Treschow, Director Nordics MyCamper

DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

FAQ.png

Utbildning och FAQ

Omocom förser plattformen med skräddarsydda försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

letter.png

Skärddarsydda försäkringsbrev i realtid

I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personifierat försäkringsbrev till er kund.

forms_cloud.png

Uppkopplade och digitala skadeformulär 

Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era "Mina Sidor" så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API förifylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

payment.png

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning

Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via vår betalpartner Trustly.

talk.png

Sömlös kommunikation via Intercom 

Överlåt en pågående kunddialog till oss och våra skadereglerare, helt sömlöst via Intercom.

 

Uthyrning av husvagn och husbil

Vår försäkring för husbil och husvagn är speciellt framtagen och anpassad för uthyrning och täcker in där ordinarie försäkringsskydd brister. Omocom's lösningar är ämnade att skapa trygghet, både för den som hyr ut och för den som hyr - för att fler ska våga dela. 

 

Omocom's försäkring för fordon erbjuds som en obligatorisk gruppförsäkring vilket innebär att samtliga uthyrningar via plattformen automatiskt är försäkrade under uthyrningstiden.

Vi skyddar fordonet mot skada, stöld eller förlust samt tillhörande utrustning och interiör som inte ersätts av ordinarie försäkring. Skulle skadan täckas av ordinarie försäkringsskydd så täcker Omocom's försäkring självrisken.

heap.png
1280px-GoMore_Logo.svg.png
Bloxcar_logo.png
myc.png

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

Skador på fordonet och utrustning samt interiör, inklusive reservdelar av samma bilmärke

bock_green.png

Stöld eller förlust av fordonet samt vid bedrägeri inom något land i Norden (samt möjlighet till land i Europa)

bock_green.png

Transport av fordonet, föraren och passagerare vid skada, driftstopp, olycksfall eller sjukdom. Hemresa för förare och passagerare betalas till hemorten i hela Norden

bock_green.png

Vägassistans ingår

bock_green.png

Självriskeliminering på ordinarie försäkring om denna överstiger 5 000 SEK

bock_green.png

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR

Normalt slitage

x.png

Skador som är mindre än 5 cm i diameter

x.png

Fysiska skador (personskada)

x.png

Skada, stöld eller förlust av personliga tillbehör som lämnats i fordonet

x.png

"Trygghet är en grundpelare för vår verksamhet. Därför känns det super att kunna erbjuda detta till våra kunder via Omocom som verkligen levererar försäkringar anpassade för uthyrning"

Herman Treschow, Director Nordics MyCamper

DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

FAQ.png

Utbildning och FAQ

Omocom förser plattformen med skräddarsydda försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

letter.png

Skärddarsydda försäkringsbrev i realtid

I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personifierat försäkringsbrev till er kund.

forms_cloud.png

Uppkopplade och digitala skadeformulär 

Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era "Mina Sidor" så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API förifylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

payment.png

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning

Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via vår betalpartner Trustly.

talk.png

Sömlös kommunikation via Intercom 

Överlåt en pågående kunddialog till oss och våra skadereglerare, helt sömlöst via Intercom.

 

Parkerade fordon

Vår försäkring för parkerade fordon riktar sig mot parkeringsbolag som vill erbjuda sina kunder extra trygghet under själva parkeringstiden. Försäkringen reducerar och/eller eliminerar ordinarie trafikförsäkrings självrisk ifall olyckan skulle vara framme. Den erbjuds både som obligatorisk gruppförsäkring där samtliga parkeringar via automatiskt är försäkrade under parkeringstiden, samt som frivillig gruppförsäkring som kan erbjudas till era kunder direkt och sömlöst i ert flöde.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR - FRIVILLIG FÖRSÄKRING

Eliminerar självrisken på ordinarie trafikförsäkring, kaskoförsäkring eller vagnskadegaranti, upp till maximalt 3 000 kr (med möjlighet till högre ersättning)

bock_green.png

Omfattar skador av personbil

bock_green.png

Gäller för parkerade personbilar i hela Europa

bock_green.png

Ingen självrisk

bock_green.png

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR - OBLIGATORISK FÖRSÄKRING

Eliminerar självrisken på ordinarie trafikförsäkring, kaskoförsäkring eller vagnskadegaranti, upp till maximalt 3 000 kr (med möjlighet till högre ersättning)

bock_green.png

Omfattar både stöld samt skador av personbil

bock_green.png

Gäller för parkerade personbilar i hela Europa

bock_green.png

Ingen självrisk

bock_green.png

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR (BÅDE FÖR FRIVILLIG OCH OBLIGATORISK)

Skada på eller stöld av däck och fälg

x.png

Glasskada

x.png

Mekaniskt eller elektriskt fel

x.png

Indirekt skada

x.png

"Trygghet är en grundpelare för vår verksamhet. Därför känns det super att kunna erbjuda detta till våra kunder via Omocom som verkligen levererar försäkringar anpassade för uthyrning"

Herman Treschow, Director Nordics MyCamper

DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

FAQ.png

Utbildning och FAQ

Omocom förser plattformen med skräddarsydda försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

letter.png

Skärddarsydda försäkringsbrev i realtid

I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personifierat försäkringsbrev till er kund.

forms_cloud.png

Uppkopplade och digitala skadeformulär 

Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era "Mina Sidor" så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API förifylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

payment.png

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning

Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via vår betalpartner Trustly.

talk.png

Sömlös kommunikation via Intercom 

Överlåt en pågående kunddialog till oss och våra skadereglerare, helt sömlöst via Intercom.

 

KONTAKT

Låter det intressant?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer eller ring oss på 08 - 520 278 70.

Tack för ditt meddelande!