top of page

Vi fortsätter att leverera försäkringslösningar för bostäder och lokaler! Omocom, som nyligen gick ut med vårt första samarbete i bostads- och uthyrningsbranschen fortsätter i samma spår! Denna gång i samarbete med Vakansa, ett bolag vars affärsidé är att nyttja befintliga lokaler under tidpunkter på dygnet som de står tomma, och hyra ut för rimliga priser till aktörer som behöver en lokal under specifika timmar eller dagar.

Typen av lokaler som förmedlas kan vara allt mellan skolor, kontorslokaler, yogastudios och biografer, vilka är utspridda över hela landet. I förlängningen kommer Vakansa även att erbjuda ytvakanser, vilket kan vara lite udda ytor såsom t.ex. väggar, tak eller gröna ytor som kan användas för exempelvis solceller, målningar, utegym eller kolonilotter.


Lokalhyra är idag en av de tyngsta utgifterna för många föreningar, organisationer och företag. Den rådande situationen, med en betungande pandemi, har inte direkt gjort det lättare utan har lett till att många behöver inventera sina utgifter och göra anpassningar för att få verksamheten att gå ihop. Här fyller Vakansa ett syfte genom att göra det möjligt för ordinarie hyresgäster, t.ex. en skolverksamhet, att få en extra hyresinkomst, och enkelt för hyrestagare, t.ex. en förening, att få tillgång till prisvärda och passande lokaler. I och med Omocoms försäkringslösning kan båda parter, hyresgäst och värd, känna sig helt trygga om någonting oförutsett skulle hända under uthyrningstiden.


"Vakansas affärsmodell går ut på att göra det så enkelt som möjligt för både uthyrare och hyresgäster att samnyttja lokaler. Därför var Omocoms försäkring en 'no brainer' för att vi ska kunna vässa vårt erbjudande och göra samnyttjandet så riskfritt som möjligt" säger Vakansas grundare och VD Robin Al-Salehi om samarbetet med Omocom.

Miljö och hållbarhet har länge stått i fokus för Vakansas grundare och VD Robin Al-Salehi som har bakgrund som Hållbarhetschef på Uppsala Kommuns Industrihus i Uppsala och har en akademisk bakgrund i stadsplanering och hållbar utveckling från Uppsala universitet. Redan innan coronakrisen fanns behov av att matcha lokalbehovet med efterfrågan - och behovet förutspås fortsatt att öka. Omocom tror att förmedling av tomma lokaler kommer att bli extra viktigt efter Corona, som tyvärr har lämnat många fastighetsägare med tomma lokaler.


”Omocom verkar för att använda befintliga resurser och tycker därför det har varit särskilt viktigt och kul att ta fram en försäkringsprodukt specifikt för plattformar som Vakansa, som verkar för att hyra ut lokaler, butiker och ytor när de inte används. Vi hoppas att vår försäkring får fler att våga ta steget att hyra ut sina lokaler och boenden när de inte används” säger Omocom’s Richard Du Rietz, Head of Strategy och tidigare CFO på bostadsförmedlingsplattformen Qasa.

Utöver att förmedla tomma lokaler och ytor via är det sociala minst lika viktigt för Robin Al-Salehi. Vakansa gör även föreningslivet, kulturlivet och civilsamhället en tjänst.

”Om företagen är samhällets muskler, staten samhällets ryggrad, så är föreningslivet, kulturlivet och civilsamhället samhällets nervsystem. I stundande pandemi så behöver vi ge nervsystemet rätt stimulans för att vi människor ska hitta vår nya, så kallade, work-life balance post-corona” säger Robin Al-Salehi.

Såhär glada är vi över samarbetet med Vakansa! ☝🏼 Med i bild, från vänster: Emanuel Badehi Kullander (CIO och medgrundare, Omocom), Sara Forsberg (CCO, Omocom), Robin Al-Salehi (CEO och grundare, Vakansa), Makida Barbour (Customer Success Manager, Omocom)


#insurtech #omocom #vakansa #circulareconomy #letsgo

I de skaderegleringsärenden som Omocoms skaderegleringsteam har hanterat under Juni och Juli 2020 har samtliga som svarat på enkäten sagt att de kan tänka sig att hyra ut och/eller transportera sina prylar igen! Det är feedback som vi är otroligt stolta och glada över, och visar att vi lyckas med att skapa återkommande kunder som vågar och vill hyra ut igen. Detta är möjligt tack vare de plattformar som vi samarbetar med, som även de jobbar mot hållbar, resurseffektiv och miljövänlig konsumtion 🌎


Vi frågade Omocoms fantastiska skaderegleringsteam direkt varför de tror att de feedbacken är så pass positiv. Michaela Beutler Fristål, Skaderegleringsproffs, svarar.

"Vi förklarar våra beslut på ett sätt som är lätt att förstå, och krånglar inte till det genom att hänvisa till långa klasuler i försäkringsvillkor. Det är vårt jobb att förenkla det mot kunden"

Nöjda kunder är högsta prioritet - Även fast Omocom är ett B2B-företag betraktar vi våra kunders kunder som våra egna och se till att de är nöjda. När, eller snarare om, en skada sker är Omocoms mål att uthyraren ska vara så pass nöjd och trygg med försäkringen och skadehanteringen att de kan tänka sig att hyra ut igen. Omocom, kunderna och klimatet har dessa två att tacka ✌🏼


Omocoms skadereglerings-specialister Michaela Beutler Fristål och Magdalena Khallagi i matchande outfits.

#claimsmanagement #happyclients #skadetanter #omocom #insurtech #circulareconomy

Uppdaterat: 6 jan. 2021

Vi på Omocom är otroligt stolta och glada och presentera ett nytt samarbete med Guestit. Guestit är en peer-to-peer plattform som hjälper andra att hyra ut sina hem, och de sköter allt från nyckelutlämning, fotografering, kommunikation till städning. Boendena som hyrs ut exponeras både via Guestits och Ainbnbs plattform. Omocom som försäkringsaktör levererar mikroförsäkringar som är anpassade för all typ av delning och uthyrning, som syftar till att främja en mer cirkulär och resurseffektiv konsumtion. Affärsidén är att hjälpa till att stötta delningstjänsternas affär genom att få uthyrare att känna sig tryggare under uthyrningstiden.

Samarbetet Guestit och Omocom emellan förutspås därmed vara en "perfect match". Richard Du Rietz, tidigare CFO på bostadsförmedlingsplattformen Qasa säger: "Min erfarenhet är att de traditionella försäkringsbolagen helt enkelt inte velat anpassa sig till den nya delningsekonomin och i tidigare roller har jag känt att det varit en riktig utmaning att få en passande lösning på plats. Jag är därför superglad att äntligen kunna få erbjuda en försäkring som är speciellt anpassad för denna typ av transaktioner. Tillsammans med boendeplattformarna vill vi att fler ska känna sig trygga med att både hyra och att hyra ut och vi är otroligt glada över samarbetet med Guestit som är Skandinaviens första certiferade Co-host på Airbnb". I enkäter från juni och juli 2020 svarar hela 100% av de uthyrare som har anmält skador svarat att de kan tänka sig att hyra ut igen, vilket är ett tydligt bevis på att Omocom lyckas med sin ambition.


”Det finns en flexibilitet i Omocoms försäkringslösning för våra kunder som ingen annan kunnat bidra med. Därför känns det oerhört känns tryggt att kunna erbjuda det till våra ägare, och hoppas att det ska locka ännu fler att hyra ut!” säger Olof Kernell, CTO och medgrundare av Guestit.

Omocom, en uppstickare inom försäkringsbranschen, har under året kontinuerligt lanserat olika typer av försäkringsprodukter ämnade för delning och man täcker idag in bla motor, förvaring, transport och prylar i hela Norden med kunder som TippTapp, Hygglo, MyCamper och Blox Car. Nu tar man alltså steget mot att även försäkra delning av boende och lokaler och har inför denna satsning rekryterat Richard Du Rietz, tidigare CFO på Qasa. ”Det känns otroligt kul att få samarbeta med Guestit, och deras affärsidé och plattform går helt i linje med Omocoms synsätt! Att de dessutom har fått fått Airbnb’s välsignelse genom att bli skandinaviens första officiella Co-host är ett kvitto på att deras affärsidé är grym, och efterfrågad” säger Ola Lowden Landström, CEO och medgrundare av Omocom.

Guestit är för närvarande verksamma i Stockholm, Göteborg och Åre, men siktar mot att expandera inom Norden inom det närmsta året.

Med i bild, bl.a. Guestits CEO Pontus Kruth och Omocoms Richard Du Rietz, Head of Strategy.


#insurances #insurtech #guestit #omocom #bff

bottom of page