top of page

Insuretechbolaget Omocom inlever ytterligare samarbete inom bostadsförmedlning, denna gång med den digitala bostadsförmedlingssajten Qasa, som 2019 förvärvades av Blocket. Tillsammans utgör Qasa och Blocket Bostad landets största marknadsplats för andrahandsboenden och nu lanserar man Omocoms skräddarsydda digitala försäkringslösningar till alla som hyr ut sin bostad via plattformen, med W. R. Berkley Insurance AG som riskbärare.

Qasa, som grundades 2014, är en annonsplats för uthyrning av bostäder i andra hand där bolaget lägger stor vikt vid att göra det tryggt och enkelt för båda parter vid en andrahandsuthyrning. Med digitala verktyg och smarta algoritmer föreslår och matchar Qasa hyresvärdar med potentiella hyresgäster, och hjälper till med allt som kan kännas svårt vid en uthyrning – t ex att skapa och signera hyresavtal, hitta pålitliga hyresgäster, administration av deposition och hantering av hyresbetalningar, samt medling mellan parterna om frågor uppstår under uthyrningstiden. På Qasas helt digitala plattform ingår dessutom personlig support via chatt eller mejl dygnet runt, alla dagar i veckan. Modern och digital kundupplevelse För Omocom är samarbetet med Qasa en ”perfect match” där respektive bolags moderna och digitala processer ämnar skapa en sömlös kundupplevelse, där hela kundresan förblir effektiv och digital genom att även fullt ut integrera försäkringsflödet. Skador rapporteras enkelt och snabbt med ett par klick direkt på bostadsplattformen och det mesta av informationen är redan förifylld genom att faktiskt nyttja den data som redan finns tillgänglig. Partnerskapet öppnar även upp för nya möjligheter till både produktutveckling och expansion då Omocom har möjlighet att bistå med olika typer av lösningar och produkter i merparten av Europa.

”Qasa har sedan vi grundade Omocom varit en riktig drömkund som rankat högt på vår önskelista av potentiella samarbetspartners. Man kan säga att vi faktiskt har byggt Omocom specifikt för att kunna hantera den här typen av transaktioner som ämnar att få fler att både våga och vilja hyra ut sin egendom. Tillsammans med Qasa gör vi det nu både tryggt och säkert samt riktigt smidigt och enkelt att hyra ut sin bostad till någon man aldrig ens träffat och förhoppningsvis kan det få ännu fler att inse alla fantastiska fördelar med delning. Vi ser fram emot att utveckla och förfina produkten tillsammans med Qasa och att expandera och växa tillsammans ut i Europa.” – säger Hanna Blom, Chief Product Owner på Omocom om samarbetet.

I februari 2019 blev det officiellt att Schibsted-ägda Blocket köpte bostadssajten Qasa. Samarbetet med Qasa blir det andra i raden av Blocket-relaterade partnerskap för Omocom på kort tid, som i början på 2021 lanserade en försäkring för begagnad elektronik.

“Vi är både stolta och glada att äntligen lansera vår uthyrningsförsäkring med Omocom! Tillsammans har vi skapat en helt unik försäkring som täcker de vanligast förekommande skadorna vid andrahandsuthyrning, och det känns otroligt bra att vi nu kan erbjuda våra kunder den tryggheten. Detta är bara början - nu fortsätter utveckla vår tjänst för att bli ännu smidigare och tryggare för alla som vill hyra eller hyra ut sin bostad.” – säger Qasa i sin presskommentar.

Läs mer Qasa och Blocket Bostad: https://qasa.se/p2/sv/ https://bostad.blocket.se/p2/sv/

Insuretechbolaget och den cirkulära försäkringsförmedlaren Omocom har, i samarbete med W. R Berkley Insurance som riskbärare, tagit fram en försäkring för begagnade mobiltelefoner som lanseras på e-handelsplattformen Refurbly. Försäkringen kan köpas i samband med en begagnad och renoverad mobiltelefon hos Refurbly, och gäller i 12 månader från och med inköpsdatum. Försäkringen täcker stöld, förlust och drulle-skador som uppstår under försäkringstiden. Om skadorna skulle omfattas av något annat skydd, t ex en hemförsäkring, ersätter Omocom kostnaden för avdragen självrisk på ordinarie försäkring.

En cirkulär mobilförsäkring Om en mobiltelefon behöver repareras eller ersättas med en likvärdig produkt, görs även detta hos Refurbly. Företaget, som grundades 2019, är grundat av Mobilverkstan som har reparerat över 40 000 mobiltelefoner och surfplattor sedan 2013.

”Vi på Omocom vill öka användandet av befintliga produkter och är otrolig glada att kunna erbjuda en försäkring för Refurblys kunder som köper begagnade mobiltelefoner. Försäkringen som täcker reparation av mobilen eller utbyte till en (ny) begagnad mobiltelefon från Refurbly är cirkulär på alla sätt, vilket vi är otroligt stolta över!” – säger Christian Weimer, Senior Business developer på Omocom.

Femtio miljoner ton e-avfall varje år Enligt FN:s e-avfallsmonitor genereras varje år drygt 50 miljoner ton e-avfall, vilket motsvarar vikten av nästan 4500 Eiffeltorn. En stor del av anledningen bakom e-avfallet är att IT-produkter får kortare produktlivslängd. Att samarbetet mellan Omocom och Refurbly kommer hjälpa till att minska e-avfallet råder det ingen tvekan om, och gör båda parter oerhört stolta då båda bolagens värdegrund bottnar i återanvändning av befintliga produkter.


Läs mer om Refurbly: https://refurbly.se/

Robin Rushdi Al-Sálehi är entreprenören och grundaren av Vakansa, det Uppsala-baserade bolaget vars mål är att få fler att samnyttja befintliga lokaler och sociala ytor under de timmar som de inte nyttjas av ordinarie hyresgäst, och samtidigt öka engagemanget hos det lokala föreningslivet. I dagsläget förmedlar Vakansa lokaler i Storstockholm, Malmö och Uppsala men planerar att expandera till fler städer. För den ordinarie hyresgästen medför detta bland annat att tjäna en extra slant, och för de som hyr timvakanser att dra ned på sina kostnader.


Men Vakansa vidhåller att det är miljön, civilsamhället och kulturlivet som gör den största vinsten. För Robin, med akademisk bakgrund inom stadsplanering och hållbar utveckling från Uppsala universitet, är miljö- och samhällsfrågor en hjärtefråga. Han menar att vi behöver bygga våra städer utifrån människorna och samhällets behov, och inte från ekonomisk vinstmaximering. Förhoppningen och målet är att Vakansas insats gör att lokala föreningsliv får ett ökat engagemang samt minskade kostnader.


Att en försäkring är lika med trygghet råder det ingen tvekan om, och både Vakansa och Omocom är eniga om att försäkringslösningen som nu finns på plats gör att fler faktiskt kommer att dela med sig av sina lokaler och ytor.

Det självklara valet


Redan innan insuretechbolaget ens hade namnet Omocom kom Robin i kontakt med bolaget. ”Vi hörde av oss till Omocom efter att ha läst en artikel i en tidning omkring 2018/2019. Vi sökte efter en försäkringslösning redan då och Omocom var de enda som arbetade med försäkringsprodukter i delningsekonomin blev dem det självklara valet” berättar Robin. Han säger att Omocom skiljer sig från andra leverantörer i branschen genom att man är mån om att försäkrar tillgångar som delas av många. Istället för en mer traditionell försäkringslösning ser man bortom ägande och fokuserar på de delningsekonomiska nyttor som växer sig starkare och kommer bli framtiden, menar Robin. Och Robin har helt rätt. Omocom’s CMO Sara Forsberg berättar om samarbetet: ”Omocom verkar för att använda befintliga resurser och tycker därför det har varit särskilt viktigt och kul att ta fram en försäkringsprodukt specifikt för plattformar som Vakansa, som verkar för att hyra ut lokaler, butiker och ytor när de inte används. Vi hoppas att vår försäkring får fler att våga ta steget att hyra ut sina lokaler och boenden när de inte används”.

Vakansa i korhet - Win-win-win

  • Samnyttja lokaler – Minska miljöpåverkan och lediga tidsvakanser samtidigt

  • Ökar engagemanget i lokalt förenings- och kulturliv

  • Hyresgäster drar ned på kostnader och/eller tjänar en extra slant

För hållbara städer Att optimera användandet av befintliga lokaler istället för att bygga nytt har en enorm påverkan på miljön, vilket både Vakansa och Omocom jobbar för att främja. Omocoms motto ”keeping products in use” syftar till precis just detta, att använda befintliga resurser. Båda bolagens visioner harmoniserar med varandras, vilket gör samarbetet till en perfekt match. Vakansas VD Robin Rushdi Al-Sálehi avslutar:

"Att möjliggöra för delningsekonomin genom att främja en av de viktigaste trygghetsfaktorerna, försäkring, gör att ett nytt ekosystem av alternativ på marknaden kan etableras och på ett attraktivt sätt konkurrera mot traditionellt absolut ägande".

Läs mer om Vakansa: https://vakansa.se/

bottom of page