Insuretechbolaget och den cirkulära försäkringsförmedlaren Omocom har, i samarbete med W. R Berkley Insurance som riskbärare, tagit fram en försäkring för begagnade mobiltelefoner som lanseras på e-handelsplattformen Refurbly. Försäkringen kan köpas i samband med en begagnad och renoverad mobiltelefon hos Refurbly, och gäller i 12 månader från och med inköpsdatum. Försäkringen täcker stöld, förlust och drulle-skador som uppstår under försäkringstiden. Om skadorna skulle omfattas av något annat skydd, t ex en hemförsäkring, ersätter Omocom kostnaden för avdragen självrisk på ordinarie försäkring.

En cirkulär mobilförsäkring Om en mobiltelefon behöver repareras eller ersättas med en likvärdig produkt, görs även detta hos Refurbly. Företaget, som grundades 2019, är grundat av Mobilverkstan som har reparerat över 40 000 mobiltelefoner och surfplattor sedan 2013.

”Vi på Omocom vill öka användandet av befintliga produkter och är otrolig glada att kunna erbjuda en försäkring för Refurblys kunder som köper begagnade mobiltelefoner. Försäkringen som täcker reparation av mobilen eller utbyte till en (ny) begagnad mobiltelefon från Refurbly är cirkulär på alla sätt, vilket vi är otroligt stolta över!” – säger Christian Weimer, Senior Business developer på Omocom.

Femtio miljoner ton e-avfall varje år Enligt FN:s e-avfallsmonitor genereras varje år drygt 50 miljoner ton e-avfall, vilket motsvarar vikten av nästan 4500 Eiffeltorn. En stor del av anledningen bakom e-avfallet är att IT-produkter får kortare produktlivslängd. Att samarbetet mellan Omocom och Refurbly kommer hjälpa till att minska e-avfallet råder det ingen tvekan om, och gör båda parter oerhört stolta då båda bolagens värdegrund bottnar i återanvändning av befintliga produkter.


Läs mer om Refurbly: https://refurbly.se/

Robin Rushdi Al-Sálehi är entreprenören och grundaren av Vakansa, det Uppsala-baserade bolaget vars mål är att få fler att samnyttja befintliga lokaler och sociala ytor under de timmar som de inte nyttjas av ordinarie hyresgäst, och samtidigt öka engagemanget hos det lokala föreningslivet. I dagsläget förmedlar Vakansa lokaler i Storstockholm, Malmö och Uppsala men planerar att expandera till fler städer. För den ordinarie hyresgästen medför detta bland annat att tjäna en extra slant, och för de som hyr timvakanser att dra ned på sina kostnader.


Men Vakansa vidhåller att det är miljön, civilsamhället och kulturlivet som gör den största vinsten. För Robin, med akademisk bakgrund inom stadsplanering och hållbar utveckling från Uppsala universitet, är miljö- och samhällsfrågor en hjärtefråga. Han menar att vi behöver bygga våra städer utifrån människorna och samhällets behov, och inte från ekonomisk vinstmaximering. Förhoppningen och målet är att Vakansas insats gör att lokala föreningsliv får ett ökat engagemang samt minskade kostnader.


Att en försäkring är lika med trygghet råder det ingen tvekan om, och både Vakansa och Omocom är eniga om att försäkringslösningen som nu finns på plats gör att fler faktiskt kommer att dela med sig av sina lokaler och ytor.

Det självklara valet


Redan innan insuretechbolaget ens hade namnet Omocom kom Robin i kontakt med bolaget. ”Vi hörde av oss till Omocom efter att ha läst en artikel i en tidning omkring 2018/2019. Vi sökte efter en försäkringslösning redan då och Omocom var de enda som arbetade med försäkringsprodukter i delningsekonomin blev dem det självklara valet” berättar Robin. Han säger att Omocom skiljer sig från andra leverantörer i branschen genom att man är mån om att försäkrar tillgångar som delas av många. Istället för en mer traditionell försäkringslösning ser man bortom ägande och fokuserar på de delningsekonomiska nyttor som växer sig starkare och kommer bli framtiden, menar Robin. Och Robin har helt rätt. Omocom’s CMO Sara Forsberg berättar om samarbetet: ”Omocom verkar för att använda befintliga resurser och tycker därför det har varit särskilt viktigt och kul att ta fram en försäkringsprodukt specifikt för plattformar som Vakansa, som verkar för att hyra ut lokaler, butiker och ytor när de inte används. Vi hoppas att vår försäkring får fler att våga ta steget att hyra ut sina lokaler och boenden när de inte används”.

Vakansa i korhet - Win-win-win

  • Samnyttja lokaler – Minska miljöpåverkan och lediga tidsvakanser samtidigt

  • Ökar engagemanget i lokalt förenings- och kulturliv

  • Hyresgäster drar ned på kostnader och/eller tjänar en extra slant

För hållbara städer Att optimera användandet av befintliga lokaler istället för att bygga nytt har en enorm påverkan på miljön, vilket både Vakansa och Omocom jobbar för att främja. Omocoms motto ”keeping products in use” syftar till precis just detta, att använda befintliga resurser. Båda bolagens visioner harmoniserar med varandras, vilket gör samarbetet till en perfekt match. Vakansas VD Robin Rushdi Al-Sálehi avslutar:

"Att möjliggöra för delningsekonomin genom att främja en av de viktigaste trygghetsfaktorerna, försäkring, gör att ett nytt ekosystem av alternativ på marknaden kan etableras och på ett attraktivt sätt konkurrera mot traditionellt absolut ägande".

Läs mer om Vakansa: https://vakansa.se/

Stugknuten som ligger i toppen av mötesplatser i Sverige för alla som vill hyra ut eller hyra stugor, byter nu försäkringsleverantör och ingår samarbete med insuretech-bolaget Omocom. I samarbete med W. R Berkley Insurance AG som riskbärare kommer mötesplatsens stuguthyrningar att försäkras via Omocom.


Stugknuten som har över 6000 aktiva annonser över semesterboenden fördelat över hela landet, lockar turister från hela Europa och i tjänsten som plattformen erbjuder ingår hantering av bokning och betalning samt en extra försäkring via Omocom. Stugknutens koncept är att det ska vara enkelt och att hitta, boka och betala för en stuga via plattformen. Utöver att det är enkelt kommer bokningarna dessutom vara extra trygga med en skräddarsydd och digital försäkringslösning via Omocom.


”Vi är fantastiskt glada att ha förtroendet att förmedla försäkringar för Stugknuten, en plattform med bokningar från hela Europa. Vi ser fram emot att jobba ännu närmare tillsammans, och förse svenskar och européer med en tryggare semesterupplevelse!” – säger Sara Forsberg CMO på Omocom om samarbetet.


För Stugknuten har Corona-pandemin lyckligtvis inte lett till färre bokningar, däremot ser man ett annorlunda bokningsmönster – Unika besökare från Sverige har ökat på plattformen med över 100% under vissa månader av sommarsäsongen jämfört med samma period föregående år.

"Det känns mycket bra för oss att kunna använda oss av Omocoms moderna försäkring för att försäkra stugor som hyrs ut via vår nya modell. Vi vill göra uthyrning av stugor så trygg som möjlig och det här är en viktig pusselbit i vårt erbjudande."

- säger Jonatan Lundqvist, CEO på Stugknuten uthyrning AB, om samarbetet med Omocom.