Ni känner säkert igen den färgglada bilden med de 17 rutorna som var och en står för ett globalt mål som ska uppnås till år 2030. Det var 2015 som FN:n medlemsländer accepterade och antog sig målen som kallas för Agenda 2030, vilket förenklat kan beskrivas som en universell agenda för hållbar utveckling.


De globala målen har i sin tur 169 delmål och ännu fler punkter för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Med Globala målen har världens ledare åtagit sig till att uppnå fyra följande punkter till år 2030, vilka är:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.

  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

  • Att främja fred och rättvisa.

  • Att lösa klimatkrisen

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna – och Globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla!"

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet för kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Omocoms visioner och mål om att hålla befintliga prylar i användning och att skapa trygghet genom att skapa försäkringar anpassat för delningsekonomi knyter an till flera av de globala målen. Vad är skillnad på 'Agenda 2030' och 'globala målen'?


Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och Globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Globala målen ingår i en bredare agenda för hållbar utveckling som kallas Agenda 2030. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer i september 2015 och även då formulerades de 17 Globala målen och 169 delmålen. Hur går det för världens länder att genomföra globala målen? Det är långt kvar till 2030, vilket också syns i rapporterna - Men hoppet är inte ute än, vilket gör att det är väl lönt att fortsätta kämpa! Följande länk uppdateras löpande med information om hur varje land ligger till: https://dashboards.sdgindex.org/ Här kan du läsa både statiska rapporter, samt klicka dig runt på en interaktiv karta för att se hur varje land ligger till i respektive delmål. Välj antingen att sortera på ett specifikt land eller delmål, och se hur kartan och färgerna förändras i förhållande till hur målen har uppfyllts. Tips! Bokmärk och spara länken i din webbläsare för att hålla koll på hur målen står till. Källa: https://www.globalgoals.org/Uppdaterat: 23 nov 2021

Circular Monday, tidigare kallat White Monday, är dagen för cirkulär konsumtion som infaller måndagen innan Black Friday varje år. I år, 2021, infaller dagen den 22 november.

Circular Monday grundades 2017 av det svenska cirkulära tygreparationsföretaget Repamera AB, och har sedan starten vuxit till att bli en global kampanj. 2020 bytte man ut namnet "White Monday" mot "Circular Monday" för att göra budskapet tydligare.


Syftet är att sprida företag som erbjuder cirkulära produkter och tjänster, och uppmuntra till cirkulär konsumtion som är skonsam för både plånbok och planet. Under hashtagen #circularmonday samlas inlägg och kampanjer, med information och uppmaning till cirkulär konsumtion.


"En shoppingdag till?" tänker säkert många när man hör om kampanjer och hashtags som uppmanar till konsumtion. Jo absolut, men i motsats till t ex Black Friday så minskar cirkulär shopping faktiskt mängden avfall.

Så, vad innebär egentligen cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är en modell för produktion och konsumtion, som innebär att dela, hyra, återanvända, reparera, renovera och återvinna befintliga material och prylar så länge som möjligt. Motsatsen till en cirkulär ekonomi är en linjär ekonomi då man tillverkar, använder och slänger produkterna. "Take, make, waste" är ett engelsk uttryck som ofta används som avskräckande exempel, och är precis det som en cirkulär modell motverkar. Kortfattat kan man beskriva cirkulär ekonomi som konsumption som är snällare mot miljön, och lämnar mindre klimatavtryck än traditionell tillverkning och konsumtion av prylar.


Här följer några exempel på vad du som privatperson kan göra för att bidra till med hållbar och cirkulär konsumtion:


Hyr och dela: Du kan hyra både verktyg, kläder och fordon när det behövs, istället för att köpa helt nya prylar. Plattformar som Hygglo, Heap carsharing, GEMME, Lainappi, Pinsj och Parently har affärsmodeller för just detta.

Reparation: Reparera dina prylar när dom går sönder, istället för att köpa helt nya. Det går såklart bra att reparera fler kategorier än fordon och cyklar - Även kläder, verktyg, möbler och elektronik går utmärkt att reparera. När vi på Omocom tar emot en skadeanmälan uppmanar vi alltid i första hand till reparation av en skada, om möjligt. Bra, va?


Tips! Omocom samarbetar med grymma MIOO som kan reparera din cykel, vid en tid och plats som passar dig!

Köp begagnat och återvinn: Det är inte bara hus, lägenheter och bilar som går bra att köpa begagnat - Låt oss ta för vana att köpa begagnade grejer i andra kategorier också! Kläder, leksaker och möbler är exempel på prylar som finns i överflöd på exempelvis Blocket, Marketplace och loppis. Transportera dina begagnade varor smidigt via Tiptapp som har en snygg integration direkt från Blockets hemsida. Även begagnad och renoverad elektronik som mobiltelefoner går att köpa i utmärkt kvalitet från t ex Inrego, ForallPhones, Refurbly, PhoneHero, GreenMind, Phoneix med flera, och oftast erbjuds även reparation och återvinning av gammal och ny elektronik direkt hos leverantören.

Se till att återvinna gammal elektronik, leksaker, kläder m.m. - Både för att minska klimatavtrycket och för att materialet kan användas igen, i nya eller upcyclade prylar.


Utöver alla grymma plattformar som Omocom samarbetar med, är vi även engagerade i cirkulära nätverk som ämnar för att främja en cirkulär ekonomi.


EUREFAS - The European refurbishment association representing the refurbishment industry in Europe, to promote the circular economy and help building a greener world.

Cradlenet - Accelerates the transition to circular economy in Sweden. Ett branschöverskridande nätverk för företag som vill bli cirkulära. Ellen MacArthur foundation - On a mission to accelerate the transition to a circular economy

Allt behöver inte ägas, vilket både Lainappi och Omocom är överens om eftersom de båda företagens affärsidé är ett resultat av just detta. Finska Lainappi har en appbaserad plattform som enkelt, säkert och smart låter personer dela sina prylar till ett pris som ägaren själv bestämmer. Allt från sportutrustning, verktyg och kläder kan delas via Lainappis app, och när det nu kommer att adderas säkerhet i form av en Omocom-försäkring är erbjudandet en "no-brainer" för pryl-ägare som tidigare kanske varit osäkra på att hyra ut sina tillhörigheter. Omocom-försäkringen är en allrisk-försäkring som täcker skador, stöld och förlust under hela hyresperioden.

”Vi på Lainappi är glada att kunna vässa vårt erbjudande genom att erbjuda försäkring till våra användare via Omocom. Vi vet vilket mervärde det ger våra användare att säkert kunna dela sina prylar med andra. Vi är glada över att ha hitta ett företag som Omocom, som delar samma värderingar och kan erbjuda en ny typ av försäkringsmodell. Vi välkomnar alla våra användare till våra nya, förbättrade Lainappi”, säger Lainappi om samarbetet med Omocom i deras presskommentar.

När en skada uppstår rapporteras det direkt via Omocoms helt digitala skadeformulär. När den försäkrade klickar på skadeanmälnings-länken i e-mejlet som mottogs i samband med uthyrningsstart, för-ifylls formuläret med all nödvändig information om uthyrningen. Ägaren av prylen behöver endast komplettera formuläret med information om skadehändelsen och klicka på "skicka" för att skadan ska hanteras av Omocoms erfarna skadespecialister.


Omocom erbjuder skadehantering på lokala språk, vilket innebär att Lainappis kunder kommer att tas om hand på finska.


Enkelt, säkert och smart


Lainappis uppgift är att främja delningsekonomi och grön ekonomi genom att uppmuntra till att hyra istället för att köpa. Precis som Omocom vill de möjliggöra enkel, säker och smart uthyrning av befintliga prylar.


Omocoms huvudsakliga uppdrag är att hålla kundernas prylar i bruk, trots att de skadas under hyrestiden. Idag uppger 9 av 10 av Omocoms kunder att de kommer att fortsätta hyra ut sina saker, trots att en skada har skett.

”Samarbetet mellan Lainappi och Omocom är en” perfect match ”eftersom båda verkar för dela befintliga resurser. Varför köpa nytt när du kan hyra av någon istället? Tillsammans med Lainappi vill Omocom öka kundernas cirkulära val genom att erbjuda försäkring så att kunden kan känna sig trygg ”säger Christian Weimer, Senior Business Developer på Omocom.

Omocom är ett svensk försäkringsförmedlare som erbjuder korttidsförsäkringar, speciellt anpassade för produkter inom cirkulär ekonomi. Omocom arbetar med plattformar som syftar till att öka användningen av befintliga resurser, för en mer hållbar framtid.


Lainappi är ett Finskt Tammerfors-baserat företag som grundades 2020. Verksamheten bygger på uthyrning av hushållsartiklar som erbjuds till konsumenter och företagskunder. Tjänsten fungerar via en mobilapplikation, där användare kan hyra föremål från varandra, till exempel verktyg, sportutrustning och kläder.

Läs mer om Lainappi: https://www.lainappi.fi/

Riskbärare av försäkringen är W. R. Berkley Nordic. Detta blogg-inlägg är en översättning från engelska till svenska.