Ett MIOO reportage: Bli en cykelvänlig arbetsplats med Cykelförmån från MIOO.

 

Omocom var först ut med att erbjuda förmånscyklar genom MIOO. Nu har det gått ett par månader sedan de kom igång och vi gjorde ett besök hos Omocom för att höra hur det har gått så här långt.


När reglerna ändrades vid årsskiftet och det blev möjligt att erbjuda cykel som enskattefri förmån så var det ett lätt beslut för Omocom att ta tillvara på den möjligheten. ”Vi vill genom våra försäkringslösningar bidra till minskad klimatpåverkan, så för oss är det en självklarhet att vi ska erbjuda våra medarbetare en bra cykel som underlättar klimatsmart pendling.” säger Ola Lowden, CEO.

"Vi på Omocom vill genom våraförsäkringslösningar bidra till mindreklimatpåverkan. Självklart ska vi då erbjuda våramedarbetare en bra cykel som underlättarklimatsmart pendling! "

Ola Lowden Landström, CEO Omocom

Förmånscyklarna har skapat gemenskap och blivit en snackis här på jobbet, berättar Makida Barbour som är anställd på Omocom och fortsätter. ”Vi peppar varandra och fler har börjat cykla till jobbet när vi fick våra nya cyklar. Själv har jag börjat cykla till jobbet nästan varje dag och upptäckt hur smidigt det är. Det tar mig bara omkring 20 minuter från dörr till dörr. Det går lika snabbt, och kanske till och med snabbare, som att ta bussen. Tidigare hade jag en skruttcykel som jag använde om jag absolut måste och var hela tiden rädd att något skulle gå sönder. När det här erbjudandet kom kändes det helt fantastiskt.”


Att det är mycket roligare att ta sig fram på en ny och väl fungerande cykel är något som Isak Albihn, som också nappade på erbjudandet om förmånscykel, berättar om. ”Med min gamla cykel var det trögrullat och jobbigt med uppförsbackarna. Det är en helt annan känsla att cykla på den nya cykeln. Nu uppskattar jag verkligen att cykla till jobbet. Kommer fram med en bra känsla och mycket energi i kroppen”


"Upplevelsen av MIOO har varit jättebra. Allthar fungerat otroligt sömlöst, från det att jag fick välja cykel på webbsidan till leverans och montering. Servicen som MIOO ger, att någon kommer hem till dig och monterar och ställer in cykeln, är fantastiskt bra. En riktig premiumupplevelse! "

Makida Barbour, Customer Success Manager, Omocom

Förmånscyklarna har gjort att många på företaget har ändrat sina pendlingsvanor och väljer cykeln oftare. En del har för lång pendlingsväg för att cykeln ska vara ett alternativ,men har ändå valt att utnyttja förmånen och använder den för cykelturer på fritiden.

För Alexandra Wohlfart, Head of Staff, känns beslutet att erbjuda förmånscyklar helt rätt. ”Det är en förmån som uppskattas och ger positiv energi på många sätt. Ett stort plus är också att upplägget med MIOO är enkelt och lätt att administrera för arbetsgivaren. Dessutom tycker jag att allt fungerade väldigt bra i samband med att jag beställde min egen förmånscykel. Vi fick tillgång till en webbsida där vi kunde välja mellan flera olika cykelmodeller, vilket kändes lyxigt.

I samband med att jag fick leveransbesked från transportföretaget hörde en Bike Buddy från MIOO av sig och vi kom överens om en tid när han skulle komma hem till mig ochmontera ihop cykeln. Det var en otrolig timing på leverans och kommunikationen från MIOO. Dagen efter det att min cykel levererats kom Bike Buddyn Niklas hem till mig och monterade alla tillbehör och såg till så att allt fungerar som det ska på cykeln.”


Läs mer om erbjudandet om Cykelförmån hos MIOO, här: https://mioo.cc/sv/foretagstjanster/cykelforman/

Offering circular insurance The Portuguese ecommerce company for refurbished electronic devices, iOutlet, has started a collaboration with InsurTech intermediary, Omocom.


Omocom will be offering integrated insurance for iOutlet's rented and sold refurbished electronic device products i.e. smartphones, tablets, smartwatches, laptops & desktop computers), thus prologing the lifetime of such devices, which is an advantage both economically for the consumer, and for our environment.


Next level circularity


With iOutlet teaming up with Omocom, both companies are taking circularity to the next level, by offering all-risk and extended warranty insurance for electronic devices sold or rented through iOutlet.

If a damage, theft or technical breakdown occurs, Omocom will maintain the circular loop, by referring the replacement or repair back through iOutlet.

"Omocom's dual-fold rental and purchase insurance for refurbished electronic devices integrated into ecommerce platforms (covering damage, loss, theft and extended warranty), is unique and the first of it's kind in Portugal and the greater European Union."

Omocom's Regional Manager of Southern Europe, Damian Roach, continues: "There is an increasing consumer demand for the possibility to be able to rent refurbished electronic devices, along with the option to buy refurbished ones"

"iOutlet is an innovator in Portugal by offering their customers both rental and purchase options of refurbished electronic devices, and therefore in being Europe's only circular economy InsurTech, thus Omocom are delighted to be supporting iOutlet and their clients with a bespoke insurance, that ultimately contributes to the extension and protection of an electronic product's lifecycle."

Says Omocom's Regional Manager of Southern Europe, Damian Roach, about the collaboration with iOutlet.


As iOutlet are customer oriented and aim to proactively provide customers with a positive experience in the world of refurbished electronic devices, so now together with Omocom, iOutlet can provide a seamless and smooth user experience, starting from the product sale or rental, through to insurance protection, and finally through to replacement or repair, of a damaged or stolen device.

"We are delighted to enter into this partnership with Omocom. iOutlet focuses on the needs of our customers and since 2015 we were looking for a partner company to provide insurance to our customers. Finally, with our partnership, we will be able to offer that added value to our customers and we are very happy with that."

Says Nuno Marques, CEO of iOutlet.

Next level circularity when iOutlet and Omocom collaborate Read more about iOutlet-store: https://www.ioutletstore.pt/

Interested in Omocom's circular insurances? Read more and contact us through: https://www.omocom.insurance/

Oferecendo um seguro circular

A empresa portuguesa de comércio electrónico para dispositivos electrónicos recondicionados, iOutlet, iniciou uma colaboração com o intermediário InsurTech, Omocom.

A Omocom oferecerá seguros integrados para os produtos iOutlet alugados e vendidos para dispositivos electrónicos recondicionados, ou seja, smartphones, tablets, smartwatches, computadores portáteis e computadores de secretária), prolongando assim a vida útil de tais dispositivos, o que constitui uma vantagem tanto económica para o consumidor, como para o nosso ambiente.


Circularidade de nível seguinte


Com a iOutlet a juntar-se à Omocom, ambas as empresas estão a levar a circularidade para o nível seguinte, oferecendo seguros de todos os riscos e extensão de garantia para dispositivos electrónicos vendidos ou alugados através da iOutlet.

Se ocorrer um dano, roubo ou avaria técnica, a Omocom manterá o laço circular, remetendo a substituição ou reparação de volta através do iOutlet.

"O seguro duplo de aluguer e compra da Omocom para dispositivos electrónicos recondicionados integrados em plataformas de comércio electrónico (cobrindo danos, perda, roubo e garantia alargada), é único e o primeiro do seu género em Portugal, e na grande União Europeia".

O Director Regional da Omocom da Europa do Sul, Damian Roach, continua: "Há uma procura crescente por parte dos consumidores quanto à possibilidade de alugar aparelhos electrónicos recondicionados, juntamente com a opção de compra de aparelhos recondicionados".

"A iOutlet é uma empresa inovadora em Portugal ao oferecer aos seus clientes tanto opções de aluguer como de compra de dispositivos electrónicos recondicionados e, por conseguinte, por ser a única InsurTech de economia circular da Europa, pelo que a Omocom tem o prazer de apoiar a iOutlet e os seus clientes com um seguro à medida, que contribui em última análise para a extensão e protecção do ciclo de vida de um produto electrónico"

Diz o Director Regional da Omocom da Europa do Sul, Damian Roach, sobre a colaboração com a iOutlet.


Como o iOutlet está orientado para o cliente e tem como objectivo proporcionar proactivamente aos clientes uma experiência positiva no mundo dos dispositivos electrónicos recondicionados, por isso, agora em conjunto com a Omocom, o iOutlet pode proporcionar uma experiência de utilizador sem descontinuidades e sem problemas, desde a venda ou aluguer do produto, passando pela protecção do seguro, até à substituição ou reparação, de um dispositivo danificado ou roubado.

"É com enorme satisfação que fazemos esta parceria com a Omocom. A iOutlet foca-se nas necessidades dos nossos clientes e desde 2015 que procurávamos uma empresa parceira para fornecer um seguro aos nossos clientes. Finalmente, com a nossa parceria, vamos poder oferecer essa mais valia aos nossos clientes e estamos muito felizes com isso".

Diz Nuno Marques, CEO da iOutlet.

Circularidade de nível seguinte quando iOutlet e Omocom colaboram


Leia mais sobre a iOutlet: https://www.ioutletstore.pt/ Interessado nos seguros circulares da Omocom? Leia mais e contacte-nos através de: https://www.omocom.insurance/en/