Omocom tryggar din transaktion, från början till slut.

​Omocoms försäkringslösningar är specifikt anpassade för delning och skyddar egendomen under uthyrningsperioden. Vi har även försäkringslösningar för köp av begagnade produkter, för att få fler att konsumera hållbart och bidra till en mer cirkulär ekonomi. Skulle något hända egendomen under den angivna försäkringstiden så anmäler man det direkt till oss på Omocom, vi finns här för dig från början till slut.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Jag har fått ett mail från er med ett försäkringsbrev, vad gäller detta?

-

+

Om du har fått ett mail av oss med ett personligt försäkringsbrev beror det på att du köpt en försäkring via någon av våra plattformskunder, till exempel Tiptapp, Hygglo eller Qasa. I många fall ingår försäkringen automatiskt och gratis när du nyttjar någon av våra kunders plattform, toppen eller hur?

Hur anmäler jag en skada?

-

+

En skada eller stöld anmäls via Omocom’s skadeanmälningsformulär:

https://external.omocom.se/claimsform så fort som möjligt efter skadan blivit upptäckt.

Hur kan jag få ersättning?

-

+

Ersättning kan ske genom reparation, återanskaffning (ersättning av likvärdig egendom) eller i pengar.

När får jag utbetalt för min ersättning?

-

+

Så fort vi beslutat i ditt ärende och beviljat ersättning skickas en betalning till ditt angivna bankkontonumer via vår betalpartner Trustly som hinner fram på sekunder.

Vad klassas som ersättningsbar skada?

-

+

Våra försäkringar ersätter inte normalt förekommande slitage som sker vid användning eller egendom som gått sönder på grund av normalt slitage under uthyrning. Ibland kan det vara svårt att bedöma om skadan är ersättningsbar, speciellt om skadan är av mindre karaktär. Små revor, bucklor, repor och smuts är exempel på skador som försäkringen inte ersätter, även om dessa uppkom under uthyrningen. Ofta kan småskador åtgärdas relativt enkel på egen hand och vi hjälper dig gärna med detta då vi under åren samlat på oss flera tips på hur man kan åtgärda de flesta skador på ett enkelt sätt och även vart man kan köpa materialet.  

Jag har hyrt ett fordon som har stannat, vad gör jag nu?

-

+

Om du behöver bärgning av en bil som du har hyrt, kontaktar själv en bärgningsfirma som du har förtroende för och beställer bärgning till närmaste verkstad. Om fordonets egna försäkring har en överenskommelse med ett specifikt bärgningsbolag kan det bolaget med fördel användas. Glöm inte att spara kvitton och fakturor för dina utlägg!

Har du frågor gällande ett ärende eller en skada? Slå en signal till oss på 08 - 520 278 70 eller maila till claims@omocom.se så återkommer vi så fort som möjligt.

VÅR KUNDER HAR ORDET

"Ni hanterade ärendet på ett fantastiskt sätt. Jag har redan köpt in nya delar och reparerat mina verktyg. Er hantering var förstklassig. En befrielse att veta att det fungerar så smidigt. Tack!"

- HENRIK PETTERSSON

ANMÄL EN SKADA

motor_icon.png

Uthyrda motorfordon

prylar_ico.png

Uthyrda prylar

prylar_ico.png

Köpta prylar

hem_ico.png

Uthyrda hem

 

HUR VI HANTERAR OCH REGLERAR SKADOR

Omocoms mission är att behålla befintliga resurser i användning, så länge som möjligt. Du som hyr ut något ska kunna göra det så många gånger som möjligt i så lång tid som möjligt och därför har vi skapat försäkringar som gäller när olyckan är framme. Omocom sköter själva all hantering av skador och hos oss jobbar erfarna handläggare som står redo att hjälpa till. I första hand försöker vi att reparera och återställa egendomen till ursprungligt skick och funktion. Är egendomen för trasig för att reparera så ersätter vi dig med pengar istället. ​Nedan kan du läsa mer om vad och hur vi ersätter olika skador.

Totalskada

-

+

När egendom är så pass skadad att egendomens funktion är borta till minst 50 %, betraktas egendomen som totalskadad och ersätts kontant med sitt marknadsvärde.

Värdeminskning

-

+

Om skadorna bedöms vara begränsade och egendomen har kvar sin funktion men att skadorna ändå är större kan ersättning med värdeminskning komma att betalas ut. Vi kan bedöma att skadorna omfattar en viss procentsats av egendomen och utbetalning sker med motsvarande värde i kontanter.

Normalt slitage

-

+

Våra försäkringar ersätter inte normalt förekommande slitage som sker vid användning eller egendom som gått sönder på grund av normalt slitage under uthyrning. Ibland kan det vara svårt att bedöma om skadan är ersättningsbar, speciellt om skadan är av mindre karaktär. Små revor, bucklor, repor och smuts är exempel på skador som försäkringen inte ersätter, även om dessa uppkom under uthyrningen. Ofta kan småskador åtgärdas relativt enkel på egen hand och vi hjälper dig gärna med detta då vi under åren samlat på oss flera tips på hur man kan åtgärda de flesta skador på ett enkelt sätt och även vart man kan köpa materialet.  

Verkstad och reperation

-

+

Om större skador har uppstått på egendomen och bedömningen är att dessa går att reparera, förutsatt att reparationspriset inte överstiger egendomens nuvarande marknadsvärde, ersätts kostnaden för reparationen. Du betalar reparatören och sänder sedan in kvittot till oss som betalar ut till dig på angivet bankkontonumer. Om det rör sig om en större summa kan vi, efter överenskommelse med reparatören, ta kostnaden direkt med dem via en faktura.

Besök vårt hjälpcenter för mer frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig.

9 AV 10 SKULLE HYRA UT IGEN

När olyckan är framme så kan ni känna er trygga. Alla skador hanteras nämligen personligen av oss på Omocom av våra erfarna handläggare står redo att hjälpa till med fokus på snabb återkoppling och service. Vi är extremt måna om att de kunder som trots att de fått skador på sin egendom ska vilja fortsätta hålla befintliga produkter i användning.

OMPRÖVNING AV ÄRENDE

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan du alltid få beslutet omprövat antingen genom att kontakta Omocom för att reda ut ett eventuellt missförstånd, eller genom att skriva till klagomålsansvarig Ola Lowden Landström, VD Omocom, genom att redogöra för ärendet och be om en omprövning.

 

Omocom nås på telefonnr: 08 520 278 70 samt e-postadress: hello@omocom.se

Klagomålsanasvarige nås på: ola@omocom.se

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar klagomål från privatpersoner utan kostnad.

 

ARN:s postadress är ARN, Box 174, 101 23 Stockholm

Telefon nr: 08-508 860 00

Webbsida: www.arn.se

E-post: arn@arn.se

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister.

 

Konsumenternas Försäkringsbyrås postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm

Telefon nr: 0200-22 58 00

Webbsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se

E-post: via webbformulär.

 

Allmän domstol

En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.